Delno linijos


Sužinok savo likimą pagal delnų linijas ir likimo ženklus

 

Žinoti vien delno linijų neužtenka, dar labai svarbu žinoti ir likimo dėsnius, dėl ko tos linijos ant delno atsiranda ir išnyksta. Tai reiškia, kad vien detalių neužtenka, jeigu mes iš tiesų norime išsiaiškinti ir išspręsti tikrąsias problemų priežastis, mums reikia suprasti kaip ir dėl ko jos atsiranda.

delno linijos.gyvenimo.proto.galvos.sirdies

Delno linijų paslaptys

Linijų ant delno yra labai daug ir jos visos pagrinde žymi žmogaus norus. Yra trys pagrindinės delnų linijos-gyvenimo, proto (galvos) ir širdies linijos, kurios reiškia pagrindinius kiekvienos gyvos būtybės norus-gyventi, žinoti, mylėti ir būti mylimam.

                                                                         

Gyvenimo linija

 

gyvenimo linija..

Kokia gyvenimo linijos prasmė? Vedose aprašyta, kad gyva būtybė turi dvasinę prigimtį-amžinybę, žinojimą ir palaimą. Gyvenimo linija reiškia, kad mes norime gyventi amžinai. Gyventi nori ne tik žmogus, bet ir musė ar bet kuris gyvūnas, tačiau tik žmogus gali keisti savo likimą, dėka savo intelekto. Jeigu žiūrėti į gyvenimo liniją filosofiškai, tai ji tarsi siena skirianti žmogų tarp materialaus ir dvasinio pasaulio, tarp tikrosios meilės ir geismo. Tai gyvenimo kelio linija ir pas mus visus kelias vienas, nes linija pas visus panaši. Kiekvienas renkasi savo gyvenimo kelią ir priklausomai nuo savo pasirinkimų šiame gyvenime, priklausys sekantis gyvenimas. Gyvenimo linija prasideda ne nuo nulio, priklausomai nuo vietos kur ji prasideda, ji parodo kur mes sustojome praeitame gyvenime.

Kokia gyvenimo linijos reikšmė? a) Jei gyvenimo linija matosi aiškiai ir eina aplink nykštį, tai reiškia, kad žmogus turės daug psichinės veiklos savo gyvenime; b) Jei gyvenimo linija ryški, tai gali reikšti pastovumą ir harmoningą gyvenimą; c) Jei gyvenimo linijos storis ir gylis keičiasi, tai gali reikšti kintantį gyvenimą su daug posūkių ir pokyčių; d)Jei gyvenimo linija yra arčiau nykščio, tai gali reikšti, kad žmogus ambicingas ir sugeba pabaigti pradėtus darbus, net jeigu aplinkybės susiklosto nepalankios; e) Jeigu gyvenimo linija susijungia su proto linija, tai žmogus bus atsargus, linkęs apgalvoti savo veiksmus; f) Jeigu tarp gyvenimo ir proto linijų jų yra tarpas, toks žmogus gali būti impulsyvus, jam sunku paklusti kitiems; g) Banguota gyvenimo linija gali reikšti psichinį ir fizinį silpnumą; h) Jeigu gyvenimo linija turi šalia esančią lygiagrečią liniją, tai gali žymėti gerą sveikatą; i) Jeigu gyvenimo linija pasibaigia išsišakojimu, tai gali reikšti, kad senatvėje žmogus priklausys nuo kitų žmonių.

Proto linija

proto linija

Kokia proto linijos prasmė? Vakaruose proto liniją dažniau vadinama-galvos linija. Taip gali būti dėl to, kad manoma, jog protas yra galvoje, tačiau vedose aiškinama, kad mūsų protas yra subtilaus kūno dalis, o subtilus kūnas randasi širdies srityje. Mes turime grubų kūną, kuris sudarytas iš penkių pirminių elementų – eterio, oro, vandens, ugnies ir žemės, ir mes turime subtilų kūną kurį sudaro- protas, intelektas ir netikras ego. Proto linija susijusi su žinojimu. Labiausiai žmogus kenčia dėl nežinojimo, todėl dažniausiai kai sužinome kažką naudingo sakome „o, kad būčiau žinojęs anksčiau”. Žmogus kuris nieko nežino apie tikrąją laimę, tikrąsias vertybes ir tikrąją savo prigimtį iš tiesų gyvena nepilnavertį gyvenimą. Jis pastoviai ieško laimės ten, kur jos nėra ir visa kas laikina priima už amžiną, o nuodus už nektarą. Kiekvienas kuris nežino kas yra laimė, norėdamas patirti palaimingą būseną, ramybę, dažniausiai vartoja įvairius svaigalus, po kurių būna sunki ne tik fizinė, bet ir emocinė būsena. Tam, kad patirti tikrąją vidinę laimę, žmogui reikia siekti sąmoningumo, keisti savo įpročius, o protą  naudoti tam, kad kontroliuoti savo jausmus. Tai reiškia elgtis kultūringai, o ne taip kaip norisi. Žinoma savęs keitimas, tai negreitas procesas. Jeigu proto linija pas žmogų matosi aiškiai ir ji eina tiesiai, tai tokiam žmogui gyvenime netrūks ryžto, reiškia jis jau ne pirmą gyvenimą ugdo savo intelektą ir jam ugdytis teisingus įpročius ir siekti tikslo gali būti šiek tiek lengviau.

Kokia proto linijos reikšmė? a) Jeigu yra nedidelis tarpas tarp proto linijos ir gyvenimo linijos, tai gali reikšti, kad žmogus linkęs į neramumą ir aktyvumą; b) Kuo didesnis tarpas tarp gyvenimo linijos ir proto linijos tuo žmogus gali būti neramesnis ir labiau aktyvus. Taip pat, tai gali reikšti, kad žmogus nekantrus; c) Jeigu proto linija tiesi, tai žmogus bus ryžtingas ir aiškaus proto; d) Jeigu linija eina tiesiai iki delno briaunos, tai gali reikšti, kad žmogus gali turėti polinkį į žiaurumą ir jam gyvenime daiktai gali būti svarbiau, nei žmonės; e) Ilga proto linija, gali reikšti, kad žmogus geras diplomatas ir turės dideles galimybes pasiekti savo tikslus; f) Jeigu proto linija trumpa, tai žmogus bus linkęs greitai pradėti darbus, bet jam juo bus sudėtinga pabaigti, trūks ryžto; g) Jeigu linija matosi neaiškiai, tai toks žmogus bus švelnus ir jam gyvenime bus nelengva ką nors pradėti naujo; h) Banguota gyvenimo linija gali reikšti, kad žmogui bus sudėtinga įveikti kasdienius rūpesčius ir atlikti pareigas; i) Linija primenanti grandinėlę gali reikšti psichikos sutrikimus ir protinę negalią; y) Jeigu proto linija pabaigoje išsišakoja, tai gali reikšti, kad asmuo labai protingas, o jeigu linija sutrūkinėjusi, gali reikšti, kad žmogus kenčia nuo depresijos.

Širdies linija

sirdies linija..

Kokia širdies linijos prasmė? Širdies linija atspindi norą mylėti ir jaustis mylimam. Kiekviena gyva būtybė ieško meilės ir nori tapti laiminga. Meilė nėra tik žodžiai. Jeigu mes sakome, kad mylime, bet nesame linkę pasiaukoti dėl meilės arba mylime tik tada, jeigu myli mus, visa tai tik meilės šešėlis, savanaudiškumas. Tikroji meilė atiduoti kitam, tai ką turi geriausia. Meilė reiškia rūpestį ir gerumo kitame ieškojimą. Tikroji meilė niekada nesibaigia, tai parodė ir vienas tyrimas, kad kai praeina aistra, meilė nedingsta, o gyvuoja dar ilgus metus, o jeigu ji dingo, reiškia tai nebuvo tikroji meilė. Tik laikas gali patikrinti ar meilė iš tiesų tikra, o mūsų požiūrį į meilę atspindi širdies linija.

Kokia širdies linijos reikšmė? a) Jei  širdies linija yra aiškiai matoma, tai reiškia, kad žmogus sugeba mylėti kitus; b) Jeigu širdies linija eina arčiau pirštų, žmogus gali būti linkęs į pavydą; c) Jeigu širdies linija randasi arčiau proto linijos, tai gali reikšti žmogaus šaltumą; d) Jeigu širdies linija liečiasi su proto linija, tai gali reikšti, kad žmogus valdys savo širdį, savo jausmus; e) Jeigu širdies linija prasideda po didžiuoju viduriniu pirštu, tai gali reikšti, kad žmogus savo gyvenime turės vieną meilę; f) Jeigu širdies linija vingiuota, tai gali reikšti, kad žmogui trūksta pasitikėjimo savimi, ypatingai meilės reikaluose; g) Širdies linija primenanti grandinėlę, gali reikšti, kad žmogus mėgsta flirtuoti ir turi polinkį į neištikimybę; h) Jeigu nėra širdies linijos, tai gali reikšti, kad tokiam žmogui bus sudėtinga mylėti kitus ir jis bus linkęs į egoizmą.

Likimo linija

Kokia likimo linijos prasmė? Jeigu likimo linija yra abiejuose delnuose, tai geras ženklas. Tai reiškia, kad praeituose gyvenimuose žmogus darė gerus darbus nuoširdžiai ir abejomis rankomis. Jeigu likimo linija tik ant vienos delno, tai reiškia, kad žmogus nelabai stengėsi daryti gerus darbus arba juos darė nepastoviai. Todėl išminčiai rekomenduoja ugdytis dorybingumą ir sąmoningumą, kad galėtumėme suprasti kokius veiksmus atliekame dabar ir ar jie atneša naudą kitoms gyvoms būtybėms.  Jeigu mūsų veiksmuose nėra pastovumo ir pastangų, tai sėkmė  nuo mūsų gali nusisukti. Jeigu pastovumo ir pastangų nebuvo praeitame gyvenime, tai šiame gali likimo linijos nebūti arba ji gali matytis silpnai arba bus vingiuota.

Kokia likimo linijos reikšmė? Likimo linija gali būti ne pas kiekvieną žmogų, kadangi ne kiekvienas žino ko nori ir  turi gyvenimo tikslą. a) Linijos nebuvimas gali reikšti, kad žmogus neturi vieno tikslo. b) Pas tuos, pas ką likimo linija aiški ir eina nuo delno apačios iki viršaus gali save realizuoti atitinkamoje sferoje. c) Jeigu likimo linija yra toli nuo gyvenimo linijos, tai toks žmogus gali gyventi toli nuo savo šeimos ir norės gyvenime siekti visko vienas pats. Tokie žmonės dažniausiai bus savarankiški. d) Likimo linijos gali nebūti pas nusikaltėlius, narkomanus ir benamius. Tai reiškia, kad tokie žmonės griauna savo likimą. e) Vingiuota likimo linija reiškia, kad žmogui trūksta konkretumo ir praktiškumo. Toks žmogus gali būti nelabai patikimas, nes pastoviai gali keisti savo planus. f) Jeigu likimo linija ne viena, o jų keletas, tai reiškia, kad žmogus gali dirbti skirtingose sferose arba gauti pajamas  iš skirtingų sričių. g) Jeigu likimo linija nutrūksta ir po to vėl tęsiasi, tai gali reikšti apie darbo pasikeitimą, pervažiavimą, problemas šeimoje ir gyvenimo pokyčius.

Merkurijaus linija

Kokia Merkurijaus linijos prasmė ? Merkurijaus linija, dar vadinama sveikatos, kepenų arba verslo linija. Tame yra reikšmės, nes sveikata ir gerovė reiškia palankų likimą. Pasak vedų šaltinių jeigu žmogus atliko daug gerų darbų praeituose gyvenimuose, tai šiame gali būti ir sveikas, ir turtingas. Tokia yra viena iš Merkurijaus linijos reikšmių. Tačiau kaip žinia šiandien tik nedidelė dalis žmonių stengiasi daryti kilnius darbus, todėl daugumai gerovės užtenka tik sveikatai arba finansiniam klestėjimui. Retai sutiksi žmogų kuris būtų sveikas ir turtingas, todėl vedų išmintis rekomenduoja ieškoti harmonijos tarp darbo, sveikatos ir savęs pažinimo.

Kokia Merkurijaus linijos reikšmė ? a) Jeigu ši linija gili ir aiškiai matoma, tai reiškia, kad žmogus turi daug gerovės, kad praeityje atliko daug gerų darbų. b) Jeigu Merkurijaus linija plona ir su trūkiais ir defektais, tai reiškia, kad žmogus gali susidurti su sveikatos ir finansų problemomis. Žinoma tai ne pati blogiausia linijos padėtis, bet reiškia, kad finansų ir sveikatos srityse teks dėti daugiau pastangų. Mūsų veiksmai visada tampa gerais arba blogais atoveiksmiais, kurių dėka gyvenime turime daugiau arba mažiau laisvės savo pasirinkimuose. c) Jeigu linija labai plona, tai žmogus gali labai kentėti nuo savo emocijų ir pastoviai nusivilti dėl savo norų neišsipildymo. Likimas visada teisingas ir atitinkamai atseikėja tiems kurie negailėjo laiko kilniems darbams ir maloniems žodžiams. d) Jeigu Merkurijaus linija kerta kitos linijos, tai reiškia, kad su sveikata gali būti problemų tam tikrai gyvenimo momentais. e) Jeigu Merkurijaus linija, gyvenimo linija, saulės ir likimo linijos gilios, aiškios ir lygios, tai žmogus neturės problemų su sveikata. Tai labai geras ženklas, kuris reiškia labai palankų likimą. f) Jeigu Merkurijaus linija aiški, gili ir susikerta su proto ir širdies linijomis ir eina link mažojo piršto, tai labai palankus ženklas. Jis reiškia apie ilgą ir teisingą gyvenimą, apie sėkmę versle. Tačiau tokio žmogaus protas gali būti ir nepastovus. Todėl, kad didelė sėkmė gali privesti prie nerimo. Todėl vedų išmintis sako, kad turtingas yra ne tas kuriam reikia daug, o tas, kuris patenkintas tuo ką turi.

Gyvenimo linija dalinasi į dvi dalis

Kada gyvenimo linija dalinasi į dvi dalis, tai reiškia, kad žmogus gali pradėti naują gyvenimą arba jo gyvenimo kokybė gali pasikeisti. Dažniausiai tai reiškia gyvenamosios vietos arba šalies pakeitimą. Jeigu žmogus pervažiavo iš vienos vietos į kitą, tai jo gyvenimas keičiasi. Jeigu išsišakojusi gyvenimo linijos dalis tampa storesnė ir gilesnė, tai reiškia, kad žmogaus likimas pasikeitė į geresnę pusę.  Tačiau būna ir taip, kad išsišakojusi gyvenimo linijos dalis tampa silpnesnė. Tai reiškia, kad žmogus pervažiavo ir jo gyvenimas tapo sunkesnis. Pavyzdžiui žmogus turėjo geras pareigas, o pervažiavus į kitą šalį tenka dirbti darbus ne pagal savo profesiją ir panašiai. Jeigu linijos vienodos, tai reiškia žmogus pakeitęs gyvenamąją vietą nieko nepraranda ir jo galimybės išlieka vienodos.

Dviguba širdies linija

Kada delne yra dviguba širdies linija, tai žmogus gali būti labai jausmingas ir emocingas. Per daug emocijų gali trukdyti tinkamai įvertinti santykius. Dvigubos širdies linijos savininkui gali būti sunku apsispręsti su kuo būti santykiuose, nes vienu metu gali būti įsimylėjęs du partnerius. Taip pat toks žmogus gali daug analizuoti savo jausmus, laikytis nuoskaudas, bet nepriimti sprendimų daryti konkrečius pokyčius savo veiksmuose. Tokiu atveju žmogui svarbu mokytis būti labiau realiztiškam, neidelizuoti pernelyg kito žmogaus, neturėti per daug lūkesčių ir mokytis santykių psichologijos.

Intuicijos linija

Intuicijos linija – dažniausiai būna išlenktos formos. Tokią liniją turintys žmonės gali turėti aiškiaregio talentų, matyti aiškius sapnus, jausti tai, kas kitiems nematoma plika akimi. Šios linijos savininkai gali būti jautrūs žmonės ir turėti gerą nuojautą. Jeigu intuicijos linija matosi aiškiai, tai žmogus turi aiškiaregio talentus ir stiprią intuiciją, o jeigu intuicijos linija matosi silpnai, tai žmogui reikia dėti daugiau pastangų, kad šios savybės pasireikštų. Visuomenėje šios linijos savininkai gali būti vadinami ekstrasensais, parapsichologais, mediumais arba gydūnais. Jeigu intuicijos linija silpna arba sutrūkinėjusi, tai žmogus gali ir nežinoti, kad turiu tokių įgimtų savybių. Stipri ir gili intuicijos linija reiškia, kad žmogus gali turėti stiprią energetiką ir dėka jos gali padėti kitiems.

Kryžius ant mėnulio kalvos

 

Kryžius ant mėnulio kalvos – įspėja, kad reikia labiau saugotis vandens ir nerizikuoti kur nėra būtinybės. Tokio ženklo savininkai gali jausti tam tikras baimes aukščio ar vandens. Tai nereiškia, kad žmogus būtinai nuskęs, todėl jei pamatėte tokį ženklą savo delne, nepanikuokite. Ženklai ant kūno ir delnų veikia panašiai kaip ir kelių eismo taisyklėse.

Pavydžiui ženklas „avaringas ruožas“ raudonas trikampis su juodu apskritimu viduje įspėja –  kelio ruožas, kuriame įvyksta daug eismo įvykių. Arba raudonas trikampis su juodu šauktuku viduje įspėja –  kelio ruožas, kuriame yra kitais kelio ženklais nenumatytų pavojų. Šie ženklai įspėja, kad būtume atidesni, nerizikuotumėme, sumažintumėme greitį.

Lygiai taip pat kryžius ant mėnulio kalvos įspėja, kad būkite atsargūs vandenyje ir nerizikuokite. Išmokite plaukti. Maudykitės tam skirtuose vandens telkiniuose. Neplaukiokite ten, kur nesiekiate gylio, nesimaudykite jūroje, kai iškelta raudona ir juoda vėliava,  ir tada viskas bus gerai.

Geroji šio ženklo pusė, kad tokio ženklo savininkai gali tikėtis antroje gyvenimo pusėje netikėtos materialinės sėkmės dėka atsitiktinumo arba nepažįstamų žmonių.

 

Laidoje „Valanda su Rūta” apie delno linijas.

Ar delno linijos gali keistis ?

Ne taip svarbu, kokios mūsų linijos, kaip noras keisti savo elgesį ir charakterį. Priklausomai nuo mūsų minčių, žodžių ir veiksmų, keičiasi ir mūsų linijos. Vertėtų suprasti, kad žmogus yra dvasinė būtybė ir jausis pastoviai nelaimingas, jeigu neugdys sąmoningumo. Jeigu žmogus nepriims savo likimo, netaps atsakingas už savo pasirinkimus, o pastoviai dairysis į svetimą daržą, tai tokiam žmogui susilaukti laimės šiame gyvenime bus ganėtinai sudėtinga. Dažnai būna taip, kad kiemsargis nori tapti ūkvedžiu, tikėdamasis, kad kai taps ūkvedžiu, taps laimingas. Ūkvedys mąsto, jeigu tapsiu direktoriumi, tai būsiu laimingas ir taip iki begalybės. Žinoma tai, nereiškia, kad gyvenime nereikia nieko siekti, bet svarbu suprasti tai, kad kol širdyje nebus vidinės laimės, tol laimės nebus ir išoriniame gyvenime. Pastoviai sieksime kažką pakeisti išorėje, bet ne viduje. Laimingu gali tapti tik tas, kuris ugdosi sąmoningumą ir sveiką protą. Kitaip delnuose linijų rodančių mūsų nepasitenkinimą, nelaimingą gyvenimą ir likimą tik didės. Jeigu ir toliau ieškosime meilės ir laimės tik laikinuose dalykuose, tai pasak vedų, priklausomai nuo savo norų, kitame gyvenime galime gauti jau nebe žmogaus delnus, o kokias nors letenas arba kanopas.

Linkiu Jums ko geriausios kloties !

Egidijus Gubinas

Šis straipsnis yra Egidijaus Gubino autorinė nuosavybė, norint jo dalį ar visą panaudoti ar publikuoti savo leidinyje (svetainėje) reikia gauti autoriaus sutikimą (egidijus.gubinas@gmail.com) ir po straipsniu patalpinti veikiančią nuorodą į autoriaus svetainę www.gubinas.lt 

 

 

 

 

 

 

 Komentarai


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *